Kleinschaligheid met een grote betrokkenheid

Ons zorgaanbod is breed, maar toch kleinschalig, comfortabel en met echte aandacht voor onze gasten en hun familie. Ons specialistische team staat dag en nacht klaar. Wij behandelen onze bewoners als gasten. Wij streven ernaar om onze gasten een zo fijn mogelijk verblijf te bieden in de laatste levensfase tot het moment van overlijden of natuurlijk bij een vrijwillig vertrek.

Kleinschalig wonen heeft niet alleen een persoonlijke band met onze gasten tot gevolg, maar ook zeker veel betrokkenheid bij hun familie. Wij houden voortdurend contact met de familie van onze gasten. Zo organiseren we familiegesprekken en versturen we maandelijks een nieuwsbrief. U maakt deel uit van onze gastenraad ‘de Raad van elf’ en u heeft inspraak via onze nieuwsbrief. Onze jaarlijkse familiemiddag aan het einde van de zomer is altijd een groot succes. Alle betrokkenen leveren een eigen unieke bijdrage aan deze geslaagde middag.

Visie en missie

Wij hebben als doel een huis te zijn waar belevingsgerichte zorg wordt geboden en waar onze gasten warme aandacht krijgen van onze mensen. Een plek waar onze gasten hun persoonlijke leefstijl kunnen continueren en waar ruimte is voor zingeving en cultuur. Een huis dat een toegevoegde waarde heeft voor ouderen, die hier een woonplek hebben gevonden.

We onderscheiden ons van andere woonzorgvoorzieningen door het kleinschalige en persoonlijke karakter en de grandeur, waarbij u als onze gast het belangrijkst wordt gevonden. Alle structuren en processen staan ten dienste van onze gasten. De structuur volgt onze gasten en niet andersom.

Organisatiestructuur

Huize Dahme is een kleine professionele organisatie. Vanuit haar visie en missie vraagt dit om een organisatiestructuur die weinig hiërarchisch is opgebouwd. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden zo laag mogelijk in de organisatie gelegd.

Iedereen in ons team heeft haar eigen taken, verantwoordelijkheden en kennis en kunde, maar we doen we het samen en helpen elkaar waar nodig. Als dat betekent dat de directieleden de boterhammen smeren of de toiletten schoonmaken, is dat geen enkel probleem. Samen zijn we verantwoordelijk. Wij behandelen onze gasten zowel professioneel als met veel liefde en respect. We stellen ons team graag aan u voor.
Directie

Afke Lijftogt

`Zorgeloos verzorgd`
Zorgcoördinator

Ingrid Loman

`Elke oudere verdient iedere dag de beste zorg !`
Administratief/secretarieel medewerkster

Leontine Bitter

`Spin in het web`
Ondersteunende kok

Bertha van den Beld

`Ik vind tevreden gasten belangrijker dan een Michelin ster`
Interieurverzorgster en linnenvoorziening

Evelien Barvelink

`Altijd een lach op je gezicht`
Oud Directielid

Kitty Tijdeman

`Nooit achteroverleunen`
Verzorgende niveau 3 IG

Lydia Put

`Genieten van de kleine geluksmomenten van de gasten`
Verzorgende niveau 3 IG

Ina Hilhorst

`Goede zorg is voelen en denken`
Verzorgende niveau 2

Martine Klooken

`Ik blijf altijd nog even hangen`
Kok

Jose Pasop

`Van anoniem in de keuken naar koken met gasten`
Verzorgende niveau 2

Erwin Buddingh

`Respect`
Verzorgende niveau 3 IG

Ellen Harkink

`Betrokkenheid in een huiselijke sfeer`
Technische Dienst

John Broekhuis

`Ruimte voor eigen inbreng`
Interieurverzorgster en linnenvoorziening

Ria ten Vaanholt

`Zingen tijdens het werk`
Hotel coördinator

Wilma Heurneman

`Elke dag is een verassing`
Medewerker ondersteuning activiteiten

Jacob van Halen

`Ook samen naar buiten !`
Verzorgende niveau 3

Gera Ernst

`Stay in touch`
Verpleegkundige c.q. ondersteuning huidige zorgcöordinator

Erna Ronda

Ondersteuning keuken

Els Rouwhorst

`Een zonnetje zijn voor de gasten !`
Interieurverzorgster en linnenvoorziening

Rina Jansen

`Een dag niet gepoetst is een dag niet geleefd`
Interieurverzorgster en linnenvoorziening

Miriam Kasteel

`Tot in de puntjes verzorgd`
Verzorgende niveau 3 IG

Arjan ter Harmsel

`Belevingsgerichte zorg`
Verzorgende niveau 3 IG(Leerling)

Lisette Feenstra- Janzen

`Kijken naar de persoon zelf, iedere gast heeft andere behoeften`
Verzorgende niveau 3 IG(Leerling)

Annelieke Smeenge

Een glimlach van de gasten geeft mij voldoening voor de dag