Kleinschaligheid met een grote betrokkenheid

Ons zorgaanbod is breed, maar toch kleinschalig, comfortabel en met echte aandacht voor onze gasten en hun familie. Ons specialistische team staat dag en nacht klaar. Wij behandelen onze bewoners als gasten. Wij streven ernaar om onze gasten een zo fijn mogelijk verblijf te bieden in de laatste levensfase tot het moment van overlijden of natuurlijk bij een vrijwillig vertrek.

Kleinschalig wonen heeft niet alleen een persoonlijke band met onze gasten tot gevolg, maar ook zeker veel betrokkenheid bij hun familie. Wij houden voortdurend contact
met de familie van onze gasten. Zo organiseren we familiegesprekken en versturen we maandelijks een nieuwsbrief. U maakt deel uit van onze gastenraad ‘de Raad van elf’ en u heeft inspraak via onze nieuwsbrief. Onze jaarlijkse familiemiddag aan het einde van de zomer is altijd een groot succes. Alle betrokkenen leveren een eigen unieke bijdrage aan deze geslaagde middag.

Visie en missie

Wij hebben als doel een huis te zijn waar belevingsgerichte zorg wordt geboden en waar onze gasten warme aandacht krijgen van onze mensen. Een plek waar onze gasten hun persoonlijke leefstijl kunnen continueren en waar ruimte is voor zingeving en cultuur. Een huis dat een toegevoegde waarde heeft voor ouderen, die hier een woonplek hebben gevonden.

We onderscheiden ons van andere woonzorgvoorzieningen door het kleinschalige en persoonlijke karakter en de grandeur, waarbij u als onze gast het belangrijkst wordt gevonden. Alle structuren en processen staan ten dienste van onze gasten. De structuur volgt onze gasten en niet andersom.

Organisatiestructuur

Huize Dahme is een kleine professionele organisatie. Vanuit haar visie en missie vraagt dit om een organisatiestructuur die weinig hiërarchisch is opgebouwd. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden zo laag mogelijk in de organisatie gelegd.

Iedereen in ons team heeft haar eigen taken, verantwoordelijkheden en kennis en kunde, maar we doen we het samen en helpen elkaar waar nodig. Als dat betekent dat de
directieleden de boterhammen smeren of de toiletten schoonmaken, is dat geen enkel probleem. Samen zijn we verantwoordelijk. Wij behandelen onze gasten zowel professioneel als met veel liefde en respect. We stellen ons team graag aan u voor.
Verzorgende niveau 3 IG

Christy Zaaijer

Verzorgende niveau 3 IG

Jorien Lage Venterink

"Zorg verlenen vanuit het hart"
Verzorgende niveau 3 IG

Angela Reulink

"Terug van weggeweest!"
Zorgcoördinator

Ingrid Loman

"Elke oudere verdient iedere dag de beste zorg!"
Directie

Afke Jansen

“Zorgeloos verzorgd”
Ondersteunende kok

Bertha van den Beld

Oud Directielid

Kitty Tijdeman

"Nooit achterover leunen"
Verzorgende niveau 2

Lydia Put

Verzorgende niveau 3 IG

Ina Hilhorst

Verzorgende niveau 2 (leerling)

Martine Klooken

"Ik blijf altijd nog even hangen"
Verzorgende niveau 3 IG

Sharona Roenhorst

"Iedere dag een mooie en comfortabele dag voor de gast!"