Goed om te weten

Wij doen er alles aan om het verblijf zo waardevol mogelijk te laten verlopen. Mochten er toch klachten zijn, dan vernemen we dat graag zo spoedig mogelijk zodat we ze zorgvuldig en adequaat kunnen oplossen. Door onze kleinschaligheid blijkt in de praktijk dat uw verbeteringen per direct opgepakt en uitgezet kunnen worden. Huize Dahme heeft een lidmaatschap per 1 juli 2017 met Klachtenportaal zorg afgesloten.

Klachtenportaal biedt volwaardige klachtenregeling welke volledig voldoet aan de eisen die de Wet klachtrecht cliënten zorgsector(WKCZ) en na inwerktreding de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg(WKKZ) eraan stelt. Wanneer zich een klacht voordoet wordt de procedure snel gestart. De lijnen zijn kort en er is een vaste vertrouwenspersoon vanuit Klachtenportaal Zorg die onze gasten en/of familieleden te woord staat. Uw klacht wordt door de vertrouwenspersoon behandeld. De vertrouwenspersoon neemt na de melding contact op met de directie van Huize Dahme.

Doelgroepenbeleid

Een zorgaanbod ontwikkelen dat goed aansluit bij de zorg van onze gasten; dat is het doel van ons doelgroepenbeleid. De wensen en behoeften van onze gasten hebben te
allen tijde de hoogste prioriteit. Dit vertalen we in de zorgvraag van de gast waaraan we de competenties van onze medewerkers koppelen.

Wij verlenen zorg aan mensen met behoefte tot enige begeleiding tot beschermd wonen met zeer intensieve zorg. Iedereen die in onze zorgvilla zorg ontvangt of wil gaan
ontvangen heeft een individuele zorgvraag met bijbehorende zorgbehoeften. Het is belangrijk dat wij goed bij deze zorgbehoefte aansluiten om zo de best mogelijke zorg te
verlenen.

Onze gasten wonen ieder in een eigen appartement, met of zonder partner die juist wel of juist geen zorgvraag heeft. Voor gasten met een specifieke zorgbehoefte, bijvoorbeeld gedragsproblematiek, is rust, veiligheid en structuur in de begeleiding essentieel. Het is voor onze medewerkers een uitdaging om samen met onze gasten en hun naasten een zo passend mogelijke plek te creëren op het gebied van wonen, zinvolle dagbesteding en ondersteunende zorg

Vragen

Neem gerust contact op

T 0573 458 420
E info@huizedahme.nl
Vraag hier onze brochure aan
Aanvragen Digitale-versie