Huize dahme
Small
Medium
Large

Visie en Missie van Huize Dahme

 

Huize Dahme wil  een huis zijn waar belevingsgerichte zorg wordt geboden, in een ‘echte’ ontmoeting tussen mensen , een plek waar onze gasten hun persoonlijke leefstijl kunnen continueren en waar ruimte is voor zingeving en cultuur. Een huis dat een toegevoegde waarde heeft voor ouderen, die hier een woonplek hebben gevonden.
Huize Dahme onderscheidt zich van andere woonzorgvoorzieningen door het kleinschalige en persoonlijke karakter en  de grandeur, waarbij de mens het belangrijkst wordt gevonden. Alle structuren en processen dienen dan ook ten dienste te staan van onze gasten. ‘De structuur volgt onze gasten en niet andersom’.

 

Organisatiestructuur

 

Huize Dahme is een kleine professionele organisatie. Vanuit haar visie en missie vraagt dit om een organisatiestructuur,die weinig hiërarchisch is opgebouwd. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden zo laag mogelijk in de organisatie gelegd.