Huize dahme
Small
Medium
Large

Klachtenregeling

 

Klachten die bij Huize Dahme binnenkomen, worden uiteraard altijd zorgvuldig behandeld. Huize Dahme heeft een lidmaatschap per 1 juli 2017 met Klachtenportaal zorg afgesloten.

 

Klachteportaal Zorg

 

Klachtenportaal biedt volwaardige klachtenregeling welke volledig voldoet aan de eisen die de Wet klachtrecht cliënten zorgsector(WKCZ) en na in werktreding de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg(WKKZ) eraan stelt. Wanneer zich een klacht voordoet wordt de procedure snel gestart,de lijnen zijn kort en er is een vaste vertrouwenspersoon vanuit Klachten Portaal Zorg die u te woord staat. Uw klacht wordt door de vertrouwenspersoon behandeld. De vertrouwenspersoon zal na uw melding contact opnemen met de directie van Huize Dahme. .

 

Postadres:

Op afpraak: Westerstraat 117, 1601 AD Enkhuizen.

 

Emailadres: info@klachtenportaalzorg.nl

 

Website: http://www.klachtenportaalzorg.nl