Huize dahme
Small
Medium
Large

Dagopvang voor ouderen 


Huize Dahme biedt – naast zorg op maat – ook dagopvang / dagverzorging aan zelfstandig wonende ouderen. Het gaat dan vooral om dagopvang voor ouderen die - door lichamelijke en/of blijvende cognitieve beperkingen - moeite hebben hun dagindeling of behoefte hebben aan structurele daginvulling en sociale contacten.

 

Wat is dagopvang in Huize Dahme? 

Onze gasten worden ontvangen in een gezellige huiselijke sfeer door een gediplomeerde verzorgende, deels ondersteund door een vrijwilliger.

 

Voorbeeld dagindeling dagopvang 

Alle activiteiten voor deze ouderen worden afgestemd op behoeften en voorkeur. Ook de dagdeling bepalen we in overleg met hen en/of familie .

 

Een voorbeeld van hoe zo’n dag eruit kan zien: Om 09.30 uur aankomst en ontvangst met een kopje koffie of thee. Daarna worden - volgens een dagplanning - (structuur) activiteiten aangeboden, die speciaal zijn afgestemd op ouderen. Enkele praktijkvoorbeelden: geheugentraining, handenarbeid, taart bakken etc. Maar ook creatieve werkvormen zoals schilder- en bloemsierkunst etc. maken deel uit van het programma. Dit wordt afgestemd op de wensen en mogelijkheden van de gasten. We spelen daarbij o.a. in op de voormalige levensbehoeften en beroepen van onze gasten. Om 12.30 uur lunchen we gezamenlijk.

 

Wanneer kunt u bij ons terecht voor dagopvang voor ouderen?

Huize Dahme staat graag voor u klaar op de momenten die u het beste uitkomen. In overleg met mantelzorgers, familieleden, huisgenoten en uiteraard de gasten zelf, bepalen we de dagen waarop u gebruik kunt maken van onze dagopvang.

 

Vervoer van en naar de dagverzorging

Heeft u vragen over het vervoer van en naar de dagopvang? Wilt u hierin begeleid of ondersteund worden? Wij regelen het graag voor u. Neem gerust contact met ons op.

 

Indicatie voor dagopvang voor ouderen 

Om in aanmerking te komen voor dagopvang voor ouderen dient u te beschikken over een CIZ-indicatie of persoonsgebonden budget. Indien u geen CIZ-indicatie of PGB heeft, betaalt u zelf het tarief dat door Huize Dahme is vastgesteld. Het tarief voor dagopvang voor ouderen kunt u opvragen bij mevrouw A.N. Jansen- Lijftogt.